www.czylwik.se

Välkomna till Czylwiks Kennel !

 

 

Vårt mål är att föda upp mentalt starka hundar med god hälsa och exteriör. Hundarna ska vara funktionsdugliga oavsett om de används som tävlingshundar eller som tjänstehundar inom olika verksamhetsgrenar. Stor vikt läggs i aveln på lämpliga mentala egenskaper, belastbarhet och på en av föräldrardjuren påvisad arbetskapacitet.

 

 

Czylwiks Kennel © 2014